Jaume-i-Capó, Antoni, Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Universitat de les Illes Balears, Spain